Nybyggnation

Vi bygger nyproduktion både av lösvirkeshus och blockhus i ett nära samarbete med våra kunder. Nybyggnationer kan vara en villa eller ett fritidshus.

Våra nybyggnationer av t.ex blockhusen bygger vi inomhus i vår servicebyggnad, för att sedan monteras ihop snabbt ute på plats – en rationell och väderoberoende byggmetod vilket hjälper nyproduktionen uppnå bästa möjliga resultat.

Vi bygger både villor och mindre objekt, som ex. sommarstugor.

Vi finns till hands för er i Umeå, Robertfors, Sävar, Bygdeå, Ånäset