Altan Uterum

En altan är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och otäckt uteplats försedd med balustrad eller räcke. I motsats till en balkong som kragar ut från en byggnad, vilar altanens eventuella överbyggnad på pelare, kolonner eller stolpar.

I regel saknar altanen tak, till skillnad mot verandan.

Definitionen på ett uterum kan beskrivas som en enklare sluten byggnad med minst en inglasad vägg. Ett uterum kan byggas som en tillbyggnad på ett befintligt hus, eller som en helt fristående byggnad, ett s.k fristående uterum. Syftet med uterummet är att förlänga den tid som de boende kan sitta utomhus, samt att inte vara beroende av väder och vind. Ett enklare uterum används mest på sommaren.

Vi finns till hands för er i Umeå, Robertfors, Sävar, Bygdeå, Ånäset

Altan, Uterum, Umeå, Robertfors, Sävar, Bygdeå, Ånäset